Het Vaandel Wapenschild De Monumenten Programma Bevriende Eenheden Koksschool 33 GTA Home Kazerne Historiek Eregalerij Het Goede Doel De Vriendenkringen Rijschool Sport Tentoonstelling 2002 Tentoonstelling 2008 Tentoonstelling 2012 Tentoonstelling 2014 Tentoonstelling 2016
Tentoonstelling 2016
Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag aankomst 3de Primaire Opleidingscentrum in Turnhout werd er een fotoboek samengesteld en door de Turnhoutse Vriendenkring voor Legermateriaal en de Onderofficiersvriendenkring Opleidingscentrum Nr.3 een tentoonstelling ingericht die open was voor het publiek van 03 tot 25 september 2016. Op 02 september 2016 begon het officieel gedeelte met de voorstelling van het fotoboek. De sprekers waren de burgemeester Eric VOS gevolgd door de schepen van cultuur Astrid WITTEBOLLE. Beide schetsten het relaas Opleidingscentrum met de stad, het inpakt met het verdwijnen en de nieuwe campus Blairon. De voorstelling van het boek was in handen van de Heer Guy DE KORT, tot op heden de enige foutloze winnaar van het Groot Nederlands dictee in Den Haag (2002). Het slotwoord werd gehouden door de kolonel SBH Ing Paul Haccuria. De groep " Cuisene à la minute" verzorgden de muzikale omlijsting en wisten tijdens iedere verandering van spreker de zaal te bekoren met soldatenliederen. De tentoonstelling werd plechtig geopend door de schepen van cultuur AstrId WITTEBOLLE. Dit gebeuren had plaats in aanwezigheid van 179 personen waaronder de Opperaalmoezenier van de Belgische Strijdkrachten Johan VAN DEN EECHOUT, de Militaire Provincie Commandant Kolonel P. HACCURIA, de korpscommandant Centrum Basis Opleiding en Scholing - Noord majoor P. EEMAN, de stad Turnhout was vertegenwoordigd door de burgemeester Eric VOS en schepenen F. STIJNEN - L. HERMANS en A. WITTEBOLLE . Van 03 september tot 25 september bezochten 1.800 personen deze tentoonstelling dat opgesteld stond volgens het fotoboek.
ReŁnie 2015 ReŁnie 2017 Tentoonstelling 2018 Activiteiten ReŁnie 2019 Tentoonstelling 2016