Het Vaandel Wapenschild De Monumenten Programma Bevriende Eenheden Koksschool 33 GTA Home Kazerne Historiek Eregalerij Het Goede Doel De Vriendenkringen Rijschool Sport Tentoonstelling 2002
4. met toestemming, hulp en medewerking van de stad Turnhout, de Erfgoedcel Noorderkempen en het Centrum voor Basis Opleiding Noord werd er door de Turnhoutse Vriendenkring voor Legermateriaal en de Onderofficierenvriendenkring Opleidingscentrum Nr3 een tentoonstelling ingericht ter gelegenheid van “75 jaar Kazerne en Campus Blairon” Op 12 september 2014 werd de tentoonstelling in aanwezigheid van de Vertegenwoordiger van ZM de koning, de Luitenant-generaal M. COMPERNOL, de Staatssecretaris de Heer S. Verherstraeten, de Provincie Gouveneur Mevrouw C. BERX en de Militaire Provincie Commandant Kolonel P. HACCURIA geopend vooraf gegaan van een symposium. De sprekers op het symposium waren: De Heer Adjudant - majoor bd M. De Wilde  “ De Dienstplicht “ 
De Heer S.Van Clemen “De geschiedenis van de kazerne”
De Heer burgemeester E. Vos “ De omvorming van kazerne naar Campus “
De Provinciegouveneur Mevrouw C. Berx  “ Slotwoord “ 
Aankomst van Luitenant - generaal M. COMPERNOL  
De Heer J. Van Otten “Mede organisator voorzitter TVVL”
Volgende pagine (vervolg)
Tentoonstelling 2008 Tentoonstelling 2012 Tentoonstelling 2014 Tentoonstelling 2016
Tentoonstelling 2014
ReŁnie 2015 ReŁnie 2017 Tentoonstelling 2018 Activiteiten ReŁnie 2019 Tentoonstelling 2014