Het Vaandel Wapenschild De Monumenten Programma Bevriende Eenheden Koksschool 33 GTA Home Kazerne Historiek Eregalerij Het Goede Doel De Vriendenkringen Rijschool Sport Tentoonstelling 2002 Tentoonstelling 2008 Tentoonstelling 2012 Tentoonstelling 2014 Tentoonstelling 2016 ReŁnie 2015 ReŁnie 2017 Tentoonstelling 2018
                                                                                                                              TENTOONSTELLING 2018
Op 01 september, om 13 uur, zaten meer dan 160 personen in de Aula van de campus Blairon, voor de academische zitting . Na het Belgisch volkslied werden alle aanwezigen verwelkomd met de woorden “ Ongeacht uw rang, stand of functie, welkom op deze academische zitting. Wij dragen U allen een warm hart toe en zijn zeer verheugd met uw aanwezigheid”. De eerste spreker was de burgemeester stad Turnhout Erik VOS.        Hij schetste  de betekenis van Turnhout als Garnizoensstad  , wat dat dan ook betekende  voor de bevolking. In  kort legde hij het huidige gebruik  uit van de kazerne gebouwen, na de opschorting van de verplichte legerdienst. 
Hierna was het de beurt aan onze voorzitter om het tentoonstelling -gedeelte  « Zo was het» voor te stellen. Om het verhaal wat aantrekkelijk te maken,  gebruikte ik  vier stripfiguren. Zij, de stripfiguren, vertelden over de inlijving, de eerste uren in de kazerne, de opleiding in de kazerne en op het terrein, en de ontspanning mogelijkheden.
Vervolgens kreeg de korpsadjudant van CBOS-N, adjudant-majoor Dirk CREEMERS het woord. Omdat Defensie, de dag van vandaag nog uitsluitend werkt met “ professionelen “ , gaf Dirk een korte exposé omtrent de huidige manier van werken bij de opleiding, die wel enigszins verschilt met de methoden en doelstellingen van weleer . Niettegenstaande al de moeite die Defensie doet , is er een chronisch tekort aan instroom van jonge beroepsmilitairen bij alle Krijgsmachtonderdelen.
De korpscommandant van het 3de Bataljon parachutisten , luitenant-kolonel SBH Peter DEFRANCQ  was de volgende spreker. Hij gaf een beknopte voorstelling van de samenstelling, en de soms complexe opdrachten van zijn eenheid – inzetbaar op zeer korte termijnen  en waar dan ook ter wereld . Zij deden dat met veel kennis, inzet en passie, en ik ben ervan overtuigd dat menige aanwezige nu een andere kijk heeft op de vorming, de belevenis en de wilskracht die nodig is als militair. De inbreng van deze twee eenheden brengt zeker meer kleur in de opstelling van de tentoonstelling , en is voor hen een goede reclame.
Op zijn beurt gaf Luitenant-kolonel res  Marc NUYENS, voorzitter van de  Koninklijke Nationale Vereniging van Reserveofficieren Kempen , een overzicht , evolutie en werking gedurende hun 80 jarig bestaan
Tot slot van de academische zitting,  liet schepen en voorzitter NV Blairon Francis STIJNEN het licht schijnen  over 20 jaar Campus Blairon , van opleiding van dienstplichtigen tot de  huidige invulling en gebruik van deze site , met het nodige respect voor het verleden .
Na al deze toespraken was het de beurt aan schepen van Cultuur Turnhout Astrid WITTEBOLLE, om de tentoonstelling “ Zo was het – Zo is het “ officieel te openen. Dit was ook het begin van de receptie, gesponsord door de brouwerij Corsendonk.
Door al deze sprekers was de timing wat uitgelopen en stonden er buiten aan het blok Europeion,  een massa volk te wachten om de tentoonstelling te bezoeken. Stipt om 15 Hr begon het muzikaal gedeelte op het binnenplein van de campus, met een optreden van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht olv. commandant - kapelmeester Matty Cilissen.  Met veel bijval kwam deze kapel het plein opgemarcheerd voor een eerste optreden van een 20 minuten .
Daarna volgde de  The Lowland Pipers uit Turnhout olv. Rob Baeyens . Prachtig uitgedost in hun traditionele schotse kledij , wisten zij de toeschouwers te bekoren en kregen in de plaats zeer veel applaus .
Het tweede optreden van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht was een schot in de roos. Door het geven van een show , en de inbreng van  hun commandant -kapelmeester Matty Cilissen , wisten zij alle harten van de aanwezigen te veroveren en een maximum sfeer te creëren. Als slot kwamen beide muziekkapellen op voor een gezamenlijk optreden, een moment om nooit te vergeten. Een schatting van het aantal aanwezigen bedroeg ± 650 personen, een groot succes. Tijdens deze namiddag waren ook de stadsgidsen actief door op geregelde tijdstippen een rondleiding in de kazerne/campus te geven.
In de periode van 01 september tot 30 september bezochten meer dan 1.800 toeschouwers de tentoonstelling « Zo was het – Zo is het ».
Activiteiten ReŁnie 2019 Tentoonstelling 2018