Het Vaandel Wapenschild De Monumenten
Met de afschaffing van het Opleidingscentrum Nr 3 en de omvorming van de kazerne tot een Campus kregen de gedenkplaten een plaats aan de ingang van de dienst EUROPEION . (Blok D).
Programma Bevriende Eenheden Koksschool 33 GTA Home Kazerne Historiek Eregalerij Het Goede Doel De Vriendenkringen
Vervolg Monument
Rijschool Sport Tentoonstelling 2002
HISTORIEK KLEIN MONUMENT Voor de dagelijkse, later wekelijkse, vlaggengroet stonden de troepen per compagnie en per peloton opgesteld met hun aangezicht naar het monument 8ste Linie Regiment ( groot monument) met daar achter de centrale vlaggenmast. De laatst opgestelde troepen stonden tot voor blok A en hoorden nauwelijks de bevelen en hadden ook geen zicht op het verloop (stramien) van de vlaggengroet. De korpsadjudant (RSM) Adjudant-chef Louis LOOSVELDT wijzigde, met toestemming van de korpscommandant Luitenant-kolonel W.VUYLSTEKE, de opstelling en plaatste de troepen lineaire ten opzichte van het paradeplein. Met deze opstelling konden de opgestelde troepen alle bevelen duidelijk horen en zag ook iedereen het verloop van de vlaggengroet. Daarvoor diende in het midden van blok B een vlaggenmast geplaatst dat werd aangevuld met een klein monument. De maker van dit monument is de 1Kpl-Chef René GRIGORIEFF. De inhuldiging gebeurde op 25 mei 1986 ter gelegenheid van het jaarlijks bezoek vriendenkring 8ste Linie regiment aan Turnhout met  de Kolonel bd  B.SMET als voorzitter.   De laatste korpsadjudant Opleidingscentrum Nr 3, de Adjudant-chef  Marcel DE WILDE, was op 25 juli 1994 gemuteerd naar het Centrum voor Evaluatie en testen van Materieel ( CEM) en werd daar op 29 maart 1996 opnieuw aangesteld als korpsadjudant. Deze eenheid beschikte niet over een vlaggenmast en zijn eerste vraag die hij aan zijn korpscommandant  Luitenant-kolonel P. HILGERT stelde was of hij de toelating kreeg om het CEM een vlaggenmast met monument te bezorgen. En zo belandde het kleine monument plus vlaggenmast in het Kwartier Oost te Brasschaat en hield de CEM een wekelijkse vlaggengroet. Bij het in disponibiliteit gaan van de Adjudant- majoor Marcel DE WILDE (30 september 1997) bekwam deze een miniatuur van het monument met vlaggenmast met daar onder de tekst “ AJM De Wilde MARCEL 1994-1997 de man die CEM een monument bezorgde” De eenheid CEM verhuisde door reorganisatie eerst naar de blokken van het vliegveld Brasschaat daarna naar het Kwartier West en werd het monument met vlaggenmast niet meer opgesteld. Toen de Adjudant-majoor bd Marcel DE WILDE dit vernam heeft hij met hulp van het CEM de steen, basis van het monument, terug naar Turnhout laten brengen (04-02-2013)en werd het met toelating van de stad Turnhout aan de linkerkant ingang Campus Blairon geplaatst. Door de Heer Jef VAN OTTEN werd de steen terug in zijn oorspronkelijke vorm gezet wel met de vermeldingen “ OPLEIDINGSCENTRUM NR 3   1946 – 1994” i.p.v. “ Aan onze helden WO I – II”
Tentoonstelling 2008 Tentoonstelling 2012 Tentoonstelling 2014 Tentoonstelling 2016 ReŁnie 2015 ReŁnie 2017 Tentoonstelling 2018 Activiteiten ReŁnie 2019