DE SAMENSTELLING VAN HET KORPS(1977):  DE STAF: Commandant 2de  Commandant Korpsadjudant Officier S 1: Personeel Officier S 2: Veiligheid Officier S 3: Programma – vorming – opleiding Officeir S 4: Logistiek Officier S 5: Sociale en Culturele Voorlichting ZES COMPAGNIES: Een Staf en Diensten Compagnie. 1ste en 2de Compagnie voor basisopleiding. 3de Compagnie voor vorming kandidaat - reserve - onderofficier (KROO), kandidaat vrijwilligers en basisopleiding. 4de Compagnie beheer en adminstratie vast kader rijschool. 5de Compagnie beheer en admistratie leerlingen rijschool. GETALLEN: VAST PERSONEEL: 46 Officieren. 144 Onderofficieren. 302 Beroepsvrijwilligers en dienstplichtigen. TOTAAL = 492 IN OPLEIDING: 27 pelotons van 40 rekruten of 1080 man. 174 leerlingen chauffeur. TOTAAL = 1254  Maximum bezetting: 1746 militairen.
Het Vaandel Wapenschild De Monumenten Programma Bevriende Eenheden Koksschool 33 GTA Home Kazerne Historiek Eregalerij Het Goede Doel De Vriendenkringen Rijschool Sport Tentoonstelling 2002 Tentoonstelling 2008 Tentoonstelling 2012 Tentoonstelling 2014 Tentoonstelling 2016 ReŁnie 2015 ReŁnie 2017 Tentoonstelling 2018 Activiteiten ReŁnie 2019