Het Vaandel Wapenschild
Het Opleidingscentrum Nr 3 was vóòr 1975 in het bezit van het vaandel 8ste Linie regiment. Op het vaandel van het 8ste Linie prijken in gulden letters de eervolle vermeldingen: NAMEN - DENDERMONDE - IJZER - TERVATE – EESEN - KORTEMARK Op 05 september 1975 kreeg men het vaandel van het 16de Linie Regiment. HISTORIEK VAANDEL 16 LINIE: Het vaandel werd in 1914 oorspronkelijk aan het  26ste Linieregiment overhandigd. Na de fusie van het 6e en het 26e Linieregiment werd het vaandel bewaard in het Arsenaal van CALAIS (FR). In oktober 1915 werd het overgebracht naar de “Magasins d’Artillerie et du Génie” in GRAVILLE (FR). Op 30 januari 1917 werd het vaandel aan het 16de Linieregiment overhandigd. Het werd op 15 april 1917 aan de troepen voorgesteld te VINKEM. Bij de herstructurering van het Leger in 1926 werd het 16e Linieregiment ontbonden en zijn embleem werd aan het Koninklijk Museum van het Leger toevertrouwd. Bij de mobilisatie in 1939 kreeg het 16de  Linieregiment zijn vaandel terug. Op 28 mei 1940 werden het doek en de nestel verbrand in het park van het Legerhoofdkwartier. De leeuw werd verborgen en na de vijandelijkheden overgedragen aan het Koninklijk Museum van het Leger. Hier wordt deze nog steeds bewaard. In 1955 werd een getrouwe kopie van het vaandel met de leeuw vervaardigd. Op 5 september 1975 werd dit vaandel overhandigd aan de Commandant van het Opleidingscentrum Nr.3 LtKol J. TRUYENS.  Het vaandel draagt de volgende vermeldingen : - VELDTOCHT 1914 – 1918 - IJZER - MOORSLEDE - RAMSKAPELLE - ANTWERPEN Veldtocht en plaatsen waar het Regiment zich op een uitzonderlijke manier heeft onderscheiden door zijn moed en gebrachte offers. Het vaandel is versierd met de nestel in de kleur van het lint van de Leopoldsorde Op 05 mei 1994 werd het vaandel afgegeven aan het Legermuseum.
De Monumenten Programma Bevriende Eenheden Koksschool 33 GTA Home Kazerne Historiek Eregalerij Het Goede Doel De Vriendenkringen
HET VAANDEL.
Rijschool Sport Tentoonstelling 2002
Geschiedenis van het vaandel na 1994. In juni 2007 werd het vaandel overgedragen aan het Centrum Voor Basisopleiding (CBOS) Leopoldsburg. Waar het verbleef tot 25 maart 2011. Op 30 maart 2011 werd het vaandel opnieuw aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel overhandigd.
Tentoonstelling 2008 Tentoonstelling 2012 Tentoonstelling 2014 Tentoonstelling 2016 ReŁnie 2015 ReŁnie 2017 Tentoonstelling 2018 Activiteiten ReŁnie 2019 Het Vaandel